Логос Україна / Мистецька галерея / Мусатов Юрій Вікторович


Мусатов Юрій Вікторович

Мусатов Юрій Вікторович. Юрій Змієборець     Мусатов Юрій Вікторович. Юрій Змієборець
Мусатов Юрій Вікторович
Художник-кераміст

Народився 19 жовтня 1981 р. в м. Конотопі Сумської області.
Навчався на відділі декоративно-прикладного мистецтва Сумського вищого училища мистецтв та культури, потому закінчив кафедру художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв.
Працює із шамотом i порцеляною, займається дизайном посуду, захоплюється раку-керамiкою. Є учасником стипендіальної програми Gaude Polonia, 2008.
Юрій Мусатов — активний учасник багатьох мистецьких форумів в Україні і за кордоном, зокрема ІІ міжнародного пленеру з кераміки «ART-Жыжаль» (Республіка Білорусь, 2004), виставки кераміки «Маски» (Львів, 2005). Відзначений премією за кращу студентську творчу роботу в осінньому салоні «Високий Замок» (Львів, 2006).
Роботи художника були представлені на виставці еротичного мистецтва «ЭЇ» (Львів, 2007), міжнародному пленері «Міні-кераміка» (Львів, 2007), міжнародні студії художньої кераміки в рамках програми «Lato Artystyczne w Krzyz2owej 2008» (Польща)) художніх виставках «Квадрат» і «Коло» з проекту «Геометрія» (Львів, 2008), на VІІІ міжнародному бієнале кераміки об'єднання KERAMOS «WIATR» (Польща, 2008).
 
Yuriy Viktorovych Musatov
Аrtist-ceramist

Yuriy Viktorovych Musatov was born in Konotop, Sumy region оn October 19, 1981.
He studied in Аpplied and Decorative Art Faculty, Sumy Art and Culture High School and then in Art Ceramics Faculty, Lviv Art Academy.
Yuriy Viktorovych is working with chamotte and porcelain and designing tableware. Also he is inspired of raku-ceramics. He is a participant of a Gaude Polonia programme, 2008.
Yuriy Musatov is an active participant of many art forums in Ukraine and abroad, particularly in II International Ceramics Plein-air Art-Zhyzhal (Belorus republic, 2004), ceramics exhibition — Masks (Lviv, 2005). Yuriy Viktorovych is awarded for the best student creative work in the autumn salon High Castle (Lviv, 2006).
Artist's works also were presented in erotic art exhibition — YEYI (Lviv, 2007), international plein-air — Mini-ceramics (Lviv, 2007), international studio of art ceramics — Lato Artystyczne w Krzyzowej 2008 (Poland), art exhibitions — Square and Circle in Geometry project (Lviv, 2008), in VIII international biennale ceramics WIATR of KERAMOS Group (Poland, 2008).Логос Україна / Мистецька галерея / Мусатов Юрій Вікторович