Редакційна колегія

Голова редакційної колегії

Ректор,
д-р екон. наук, проф.,
дійсний член Академії інженерних наук України
та Міжнародної кадрової академії
В. В. ІВАНИШИН

Члени редакційної колегії:

Проректор з навчальної роботи,
д-р екон. наук, проф.
І. А. Ясінецька

Проректор з навчальної,
науково-інноваційної
та міжнародної діяльності,
канд. екон. наук
Т. Л. Білик

Проректор з навчально-науково-
виробничих питань
розвитку і адміністративно-господарської діяльності,
канд. с.-г. наук
В. С. Строяновський

Проректор з науково-педагогічної і виховної роботи,
канд. техн. наук, доц.
Т. Д. Гуцол

Учений секретар, канд. с.-г. наук,
О. Т. Кобернюк

Радник ректора,
канд. с.-г. наук, доц.
В. І. Печенюк

Голова ради
Первинної організації ветеранів,
канд. техн. наук, доц.
А. В. Рудь

Декан
факультету агротехнологій і природокористування,
канд. с.-г. наук
В. Б. Гаврилюк

Декан
факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві,
канд. вет. наук, доц.
О. А. Цвігун

Декан
економічного факультету,
д-р екон. наук, проф.
М. В. Місюк

Декан
інженерно-технічного факультету, канд. тех. наук, доц.
Ю. І. Панцир

Директор Навчально-наукового інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки,
канд. екон. наук, доц.
А. В. Печенюк

Директор наукової бібліотеки,
канд. іст. наук, доц.
А. О. Михайлик

Директор
ТОВ «Видавничий центр
«Логос Україна»
М. А. Серб

Керівник проекту
ТОВ «Видавничий центр
«Логос Україна»
О. В. Ляцька

Видавництво Миколи Серба
© ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», 2019.
© Подільський державний аграрно-технічний університет, 2019.
ISBN 978-966-1581-34-9Сайт Видавничого центру   [   Зміст   ]   Гімн